Hotelli Pieksänlinna

Järjestyssäännöt

Hotelli Pieksänlinnan pyrkimyksenä on tarjota asiakkailleen viihtyisä ja turvallinen asiakaskokemus.

Yhteisen viihtyvyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi kaikki Hotelli Pieksänlinnassa majoittuvat henkilöt vastuutetaa näiden järjestyssääntöjen noudattamiseen.

Järjestyssääntöjen vastainen menettely voi johtaa välittömään hotellista poistamiseen sekä korvausvastuun syntymiseen.

Majoittujan on noudatettava hyviä tapoja ja käyttäydyttävä asiallisesti hotellin tiloissa. Majoittuja ei saa käyttäytymisellään häiritä muita hotellin asukkaita tai hotellin läheisyydessä asuvia esimerkiksi metelöimällä, vahingoittamalla omaisuutta tai muulla tavoin häiriköimällä. 

Majoittuja on vastuussa myös muiden mahdollisesti hotelliin päästämiensä henkilöiden toiminnasta.

Hotellihuoneissa ja hotellin yleisissä tiloissa olevaa omaisuutta (kuten huonekalut, liinavaatteet ja muut varusteet kuten palohälyttimet, suihkulaitteet, TV ja muut hotelliinpalveluun kuuluvat laitteet) ei saa vahingoittaa.

 Hotellihuoneiden kalustusta tai niissä olevaa, hotellille kuuluvaa omaisuutta ei saa viedä ulos huoneesta. 

Huumausaineiden, ja/tai muiden laittomien aineiden sekä vaarallisten tai toisten vahingoittamiseen soveltuvien esineiden tai aineiden tuominen hotellin tiloihin on kielletty. Sääntörikkomus johtaa asiakkaan hotellista poistamiseen sekä tulevien vierailujen estämiseen.

Jokaisella majoittujalla on oikeus rauhalliseen majoittumiseen. Varsinkin klo 22:00 jälkeen majoittujan on vältettävä kovaäänistä puhetta, musiikin kuuntelua tai muuta melua, joka voi häiritä muita majoittujia.

Hotelli Pieksänlinna on savuton hotelli. Tupakointi ja avotulen sytyttäminen (ml. kynttilöiden, suitsukkeiden ja vastaavien polttaminen) huoneissa ja muissa hotellin tiloissa on ehdottomasti kielletty ja voi aiheuttaa automaattisen palohälytyksen. Kiellon vastaisesti toiminut henkilö vastaa kaikista tästä aiheutuvista hälytys-, huolto- ja siivouskuluista.

Lemmikkieläinten tuominen hotellin tiloihin on poikkeuksetta kielletty. Eläimiä hotellin tiloihin tuonut majoittuja on velvollinen korvaamaan kaikki kiellon vastaisesta toiminnasta aiheutuvat huolto-, hallinto- ja siivouskulut.

Asiattomien tai ulkopuolisten henkilöiden päästäminen hotellin tiloihin on kielletty. Hotellin ulko-ovet sekä hotellihuoneiden ovet on pidettävä lukittuna asiattomien henkilöiden pääsyn estämiseksi hotellin tiloihin. Majoittujan on aina huolehdittava siitä, että hotellin ulko-ovi lukkiutuu hänen kuljettuaan ovesta.

Majoittujalle annettuja avainkoodeja on säilytettävä huolellisesti, eikä niitä saa missään tapauksessa luovuttaa muille kuin niille henkilöille, joiden on ilmoitettu majoittuvan huoneessa.

Yleisen turvallisuuden ja majoittujien omaisuuden suojelemisen vuoksi majoittujat eivät saa säilyttää hotellin yleisissä tiloissa mitään tavaroita.

Järjestyksen ylläpitämiseksi ja majoittujien turvallisuuden varmistamiseksi hotellin yleisissä tiloissa on kulunvalvontaa varten tallentava videokamera.

 Tarvittaessa majoittujalla on mahdollisuus ottaa häiriötilanteissa yhteys esim. poliisiin (112).

Hotelli Pieksänlinnan majoitustilat on tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen majoittumistarkoitukseen.